Xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200

PDF
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200 hình ảnh 2
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200 hình ảnh 3
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200 hình ảnh 4
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200 hình ảnh 5
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200 hình ảnh 6
xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200 hình ảnh 7
Quan tâm đến quảng cáo?
1/7
PDF
2.950 €
≈ 3.200 US$
≈ 81.010.000 ₫
Liên hệ với người bán
Thương hiệu:  BT
Mẫu:  LWE 200
Loại:  xe nâng pallet bằng tay
Khối lượng tịnh:  580 kg
Chiều cao nâng:  0.21 m
Chiều dài càng:  1.15 m
Địa điểm:  Hà Lan Veen
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán:  LWE200-1460
Mô tả
Các kích thước tổng thể:  chiều cao - 1.3 m
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Xe nâng pallet bằng tay BT LWE 200

Tiếng Anh
= Additional options and accessories =

- Battery
- Battery charger
- Tandem fork wheels

= Remarks =

LOW HOURS! NEW BATTERY 2PzS 210Ah 2024, High frequency charger, Forksize 1150 x 550 mm, Reconditioned lifting system,

= More information =

General information
Year of manufacture: 2016
Operating hours: 1.460

Technical information
Type of fuel: Electric
Battery: 210 Ah, 24 V, Year of manufacture 2024

Functional
Lifting capacity: 2.000 kg
Clearance lift height: 21 cm

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Other information
Tyres: Vulkollan
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Tandemgabelrollen

= Anmerkungen =

WENIG STUNDEN! NEUE BATTERIE 2PzS 210Ah 2024, Hochfrequenz-Ladegeraet, Gabelgroesse 1150 x 550 mm, Hybsystem ueberholt!

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Baujahr: 2016
Betriebsstunden: 1.460

Technische Informationen
Kraftstofftyp: Elektrisch
Akku: 210 Ah, 24 V, Baujahr 2024

Funktionell
Hubkapazität: 2.000 kg
Freihub: 21 cm

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Weitere Informationen
Reifen: Vulkollan
Brændstoftype: Elektrisk
Produktionsår: 2016
Driftstimer: 1.460
Batteri: 210 Ah, 24 V, Produktionsår 2024
Løftekapacitet: 2.000 kg
Frihøjde for løft: 21 cm
Overordnet stand: meget god
Teknisk stand: meget god
Visuelt udseende: meget god
Tipo de combustible: Eléctrico
Año de fabricación: 2016
Horas de funcionamiento: 1.460
Batería: 210 Ah, 24 V, Año de fabricación 2024
Capacidad de elevación: 2.000 kg
Altura libre de elevación: 21 cm
Estado general: muy bueno
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno
Type de carburant: électrique
Année de construction: 2016
Heures de fonctionnement: 1.460
Batterie: 210 Ah, 24 V, Année de construction 2024
Capacité de levage: 2.000 kg
Hauteur libre de levage: 21 cm
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Tandem vorkwielen

= Bijzonderheden =

WEINIG UREN! NIEUWE BATTERIJ 2PzS 210Ah 2024, Hoogfrequent lader, Vorkmaat 1150 x 550 mm, Gereviseerd hefsysteem, In Nederland garantie machine 3 maanden, in Nederland garantie batterij 1 jaar.

= Meer informatie =

Algemene informatie
Bouwjaar: 2016
Bedrijfsuren: 1.460

Technische informatie
Brandstofsoort: Elektrisch
Accu: 210 Ah, 24 V, Bouwjaar 2024

Functioneel
Hefcapaciteit: 2.000 kg
Vrije hefhoogte: 21 cm

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed

Overige informatie
Banden: Vulkollan
Rodzaj paliwa: Elektryczny
Rok produkcji: 2016
Godziny urzędowania: 1.460
Akumulator: 210 Ah, 24 V, Rok produkcji 2024
Udźwig: 2.000 kg
Wysokość swobodnego podnoszenia: 21 cm
Stan ogólny: bardzo dobrze
Stan techniczny: bardzo dobrze
Stan wizualny: bardzo dobrze
Tipo de combustível: Elétrico
Ano de fabrico: 2016
Horas de funcionamento: 1.460
Bateria: 210 Ah, 24 V, Ano de fabrico 2024
Capacidade de elevação: 2.000 kg
Altura de elevação de passagem: 21 cm
Estado geral: muito bom
Estado técnico: muito bom
Aspeto visual: muito bom
Тип топлива: электрический
Год выпуска: 2016
Часы работы: 1.460
Аккумуляторная батарея: 210 Ah, 24 V, Год выпуска 2024
Грузоподъемность подъемного устройства: 2.000 kg
Габаритная высота при подъеме: 21 cm
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Внешнее состояние: очень хорошее
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
PDF
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.550 € USD VND ≈ 2.766 US$ ≈ 70.020.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.450 € USD VND ≈ 2.658 US$ ≈ 67.280.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
3.450 € USD VND ≈ 3.743 US$ ≈ 94.740.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.2 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.500 € USD VND ≈ 2.712 US$ ≈ 68.650.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.500 € USD VND ≈ 2.712 US$ ≈ 68.650.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
3.350 € USD VND ≈ 3.634 US$ ≈ 91.990.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
1.250 € USD VND ≈ 1.356 US$ ≈ 34.320.000 ₫
Chiều dài càng 1 m
Năm 2007 Dung tải. 1800 kg Nhiên liệu
Hà Lan, Marrum