Xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160

PDF
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 2
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 3
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 4
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 5
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 6
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 7
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 8
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 9
xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160 hình ảnh 10
Quan tâm đến quảng cáo?
1/10
PDF
2.850 €
≈ 3.092 US$
≈ 78.260.000 ₫
Liên hệ với người bán
Thương hiệu:  Toyota
Mẫu:  LWE 160
Loại:  xe nâng pallet bằng tay
Khối lượng tịnh:  460 kg
Chiều cao nâng:  0.21 m
Chiều dài càng:  1 m
Địa điểm:  Hà Lan Veen
Đặt vào:  nhiều hơn 1 tháng
ID hàng hoá của người bán:  LWE160-744
Mô tả
Các kích thước tổng thể:  chiều cao - 1.3 m
Tình trạng
Tình trạng:  đã qua sử dụng

Thêm chi tiết — Xe nâng pallet bằng tay Toyota LWE 160

Tiếng Anh
= Additional options and accessories =

- Battery
- Battery charger
- Single fork wheels

= Remarks =

COMPACT! NEW BATTERY 24V 2PzB 150Ah, 220V charger, NEW wheels, Fork size 1000 x 540 mm,

= More information =

General information
Year of manufacture: 2019
Operating hours: 744

Technical information
Type of fuel: Electric
Battery: 150 Ah, 24 V, Year of manufacture 2019

Functional
Lifting capacity: 1.600 kg
Clearance lift height: 21 cm

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Other information
Tyres: Vulkollan
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Einzelgabelrollen

= Anmerkungen =

KOMPAKT! NEUE BATTERIE 24V 2PzB 150Ah, 220V Ladegeraet, NEUE Raeder, Gabelgroesse 1000 x 540 mm,

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Baujahr: 2019
Betriebsstunden: 744

Technische Informationen
Kraftstofftyp: Elektrisch
Akku: 150 Ah, 24 V, Baujahr 2019

Funktionell
Hubkapazität: 1.600 kg
Freihub: 21 cm

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut

Weitere Informationen
Reifen: Vulkollan
Brændstoftype: Elektrisk
Produktionsår: 2019
Driftstimer: 744
Batteri: 150 Ah, 24 V, Produktionsår 2019
Løftekapacitet: 1.600 kg
Frihøjde for løft: 21 cm
Overordnet stand: meget god
Teknisk stand: meget god
Visuelt udseende: meget god
Tipo de combustible: Eléctrico
Año de fabricación: 2019
Horas de funcionamiento: 744
Batería: 150 Ah, 24 V, Año de fabricación 2019
Capacidad de elevación: 1.600 kg
Altura libre de elevación: 21 cm
Estado general: muy bueno
Estado técnico: muy bueno
Estado óptico: muy bueno
Type de carburant: électrique
Année de construction: 2019
Heures de fonctionnement: 744
Batterie: 150 Ah, 24 V, Année de construction 2019
Capacité de levage: 1.600 kg
Hauteur libre de levage: 21 cm
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
= Aanvullende opties en accessoires =

- Enkele vorkwielen

= Bijzonderheden =

COMPACT! NIEUWE BATTERIJ 24V 2PzB 150Ah, 220V lader, NIEUWE wielen, Vorkmaat 1000 x 540 mm, In Nederland garantie machine 3 maanden, in Nederland garantie batterij 1 jaar.

= Meer informatie =

Algemene informatie
Bouwjaar: 2019
Bedrijfsuren: 744

Technische informatie
Brandstofsoort: Elektrisch
Accu: 150 Ah, 24 V, Bouwjaar 2019

Functioneel
Hefcapaciteit: 1.600 kg
Vrije hefhoogte: 21 cm

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed

Overige informatie
Banden: Vulkollan
Rodzaj paliwa: Elektryczny
Rok produkcji: 2019
Godziny urzędowania: 744
Akumulator: 150 Ah, 24 V, Rok produkcji 2019
Udźwig: 1.600 kg
Wysokość swobodnego podnoszenia: 21 cm
Stan ogólny: bardzo dobrze
Stan techniczny: bardzo dobrze
Stan wizualny: bardzo dobrze
Tipo de combustível: Elétrico
Ano de fabrico: 2019
Horas de funcionamento: 744
Bateria: 150 Ah, 24 V, Ano de fabrico 2019
Capacidade de elevação: 1.600 kg
Altura de elevação de passagem: 21 cm
Estado geral: muito bom
Estado técnico: muito bom
Aspeto visual: muito bom
Тип топлива: электрический
Год выпуска: 2019
Часы работы: 744
Аккумуляторная батарея: 150 Ah, 24 V, Год выпуска 2019
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.600 kg
Габаритная высота при подъеме: 21 cm
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Внешнее состояние: очень хорошее
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
PDF
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!
Các quảng cáo tương tự
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.950 € USD VND ≈ 3.200 US$ ≈ 81.010.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.850 € USD VND ≈ 3.092 US$ ≈ 78.260.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.550 € USD VND ≈ 2.766 US$ ≈ 70.020.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.450 € USD VND ≈ 2.658 US$ ≈ 67.280.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
3.450 € USD VND ≈ 3.743 US$ ≈ 94.740.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.2 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.500 € USD VND ≈ 2.712 US$ ≈ 68.650.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
3.350 € USD VND ≈ 3.634 US$ ≈ 91.990.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
2.500 € USD VND ≈ 2.712 US$ ≈ 68.650.000 ₫
Chiều cao nâng 0.21 m Chiều dài càng 1.15 m
Năm Dung tải. Nhiên liệu
Hà Lan, Veen
Liên hệ với người bán
725 € USD VND ≈ 786,50 US$ ≈ 19.910.000 ₫
Chiều dài càng 1 m
Năm 2023 Dung tải. 2300 kg Nhiên liệu
Hà Lan, Culemborg