Đặt chỗ quảng cáo
Forkliftonline là chợ trực tuyến chuyên biệt về xe nâng, thiết bị xử lý vật liệu và phụ tùng
4 triệu khách hàng mỗi tháng
80 nghìn xe được bán mỗi tháng
6.400 công ty bán trang thiết bị hàng ngày
22 năm trên thị trường
Bán thiết bị xử lý vật liệu với Forkliftonline!